Image

ANUNȚ ÎNSCRIERE LICEU ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

     În perioada 13 - 17 iulie 2020, candidații declarați admiși la liceu sau învățământul profesional transmit online, prin poștă cu confirmare de primire sau depun la Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Vaslui  dosarele de înscriere cuprinzând:
 a) cerere de înscriere (se va completa la instituția școlară);
 b) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;
 c) copie Cartea de identitate și Certificat de naștere;
 d) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională;
 e) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
 f) adeverință medical și Aviz epidemiologic.
     Înscrierea se poate face și online prin trimiterea documentelor scanate la adresa de e-mail lim_vs@yahoo.com.

Cerere înscriere învățământ profesional - se poate descărca de aici
Cerere înscriere liceu - se poate descărca de aici

PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI

S-a lansat proiectul european: 

PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI ERASMUS +, K1 STAFF MOBILITY

"Partnership in Learning – Activate Yourself"

https://sites.google.com/view/erasmus-ak1/home

 

START FLUX 2 PROIECT ERASMUS - "Building Bridges between Education and Employment"

START FLUX 2 PROIECT ERASMUS -

16 elevi (în al doilea an de proiect) de la domeniul Estetica şi Igiena corpului omenesc vor face practică în saloane din centrul vechi Perugia-Italia şi la centrul de formare Consorzio Futuro (centru renumit din regiunea Umbria pentru formarea în acest domeniu).

https://sites.google.com/view/proiecte-limvs/home


În Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale este apreciat și proiectul nostru.

https://spark.adobe.com/page/KUWthZBwXB8gO/

Plan de scolarizare

Login