DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 

 

SPECIALIZĂRI / CALIFICĂRI

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – SPECIALIZĂRI

  • Tehnician în construcții și lucrări publice
  • Tehnician desenator pentru construcții și instalații

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – CALIFICĂRI

  • Zidar, pietrar, tencuitor
  • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
  • Instalații tehnico-sanitare și de gaze

 

FORMARE ÎN SPECIALITATE:

Instruirea practică in laboratoare/ateliere școală

Instruirea practică la agenți economici din Vaslui

S.C. COMCONSTRUCT S.R.L.

S.A. C&A CONSULTING S.R.L.