DOMENIUl INDUSTRIE ALIMENTARA

 

SPECIALIZĂRI / CALIFICĂRI

Învățământ liceal:

  • Tehnician analize produse alimentare (28 locuri)

Învățământ profesional:

  • Brutar-patiser-preparator produse făinoase (14 locuri)
  • Preparator produse din carne și pește (14 locuri)

 

FORMARE ÎN SPECIALITATE:

Instruirea practică in laboratoare/ateliere școală

 

Instruirea practică la agenți economici din Vaslui

SC Mopan SA

SC Migmer SRL
SC Safir SRL

 

Instruirea practică agenți economici din UE

Spania

 

Portugalia