Scurt istoric

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” VASLUI

 

 

 

            La începutul lui septembrie 1970, când vechii castani care dau numele străzii de astăzi își rugineau frunza sub soarele de toamnă, se deschideau pentru întâia oară porțile Școlii profesionale de construcţii Vaslui, instituție de învățământ care şcolariza elevi în meseriile de constructor-structuri şi instalator instalații tehnico-sanitare şi de gaze pentru forţa de muncă a Întreprinderii Judeţene de Construcţii Montaj Vaslui.

            Primăvara anului 1973 va aduce cu sine nu doar un martie îmbietor, ci și un nume nou, acela de Grup Școlar de Construcții Vaslui, păstrând specializările de început, care au marcat până astăzi profilul acestui liceu.

            Înscriindu-se pe linia reformelor în educație, în 1977 unitatea va deveni Liceul Industrial nr. 3, acest lucru determinând înființarea claselor de liceu cu specializări predominant din domeniul construcțiilor. Solicitările de pe piaţa forţei de muncă în meserii din domeniul industriei alimentare, alimentaţiei publice, electronică, industrie uşoară, construcţii de maşini, precum şi existenţa cadrelor didactice calificate din aceste domenii, au făcut ca, începând cu anul 1990, să fie propuse clase cu profil tehnologic pe aceste domenii, liceul devenind o instituţie destinată unui învăţământ deschis către elevii cu un bogat potenţial aplicativ.

            Tânărul vlăstar sădit în 1970 se dezvoltă viguros și cu puternice ramificații în învățământul vasluian, astfel încât, în anul 1995, liceul devine Grup Școlar Industrial „Ion Mincu”, așezându-se sub un dublu patronaj: al arhitectului Ion Mincu din punct de vedere profesional și al Sfântului Ioan Gură de Aur ca patron spiritual, diversificându-și oferta educațională, incluzând clase de liceu pe filiera teoretică şi tehnologică, Școala profesională şi de ucenici. Absolvenții cursurilor gimnaziale au acum posibilitatea înscrierii la profiluri noi, cum ar fi: tehnician în turism, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician în protecția mediului, tehnician în telecomunicații, lucrător în agroturism etc.

            Numele de astăzi - Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu”- i se atribuie din anul 2012, oferind elevilor specializări în turism şi alimentaţie publică, industrie alimentară, tehnică de calcul, construcţii şi instalaţii, mecanică, informatică, ştiinţe sociale, filologie. Pregătirea elevilor se face în concordanţă cu oferta agenţilor economici, cu nevoile comunităţii şi cu dezvoltarea zonei, astfel încât să existe un echilibru între cerere şi ofertă.

            De-a lungul timpului, conducerea acestei școli a fost încredințată unor minți iscusite și unor inimi devotate care au știut să managerieze cu pricepere destinele instituției, clădind, la propriu și la figurat, dimensiunile unei școli apreciate pentru investițiile făcute și pentru profesionalismul oamenilor care o slujesc. Într-o descendență cronologică, numele celor care au marcat viața școlii ca directori sunt: prof. Vasile Andreescu, prof. Neculai Safir, prof. Constantin Popa, prof. Constantin Poiană, prof. Aurora Pânzaru, prof. Constantin Lupaşcu, prof. Dan Măgureanu, prof. Camelia Badea, prof. Ovidiu Lisievici. 

            Adaptându-se din mers provocărilor timpurilor trecute și prezente, Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” a reușit să se mențină în topul instituțiilor de învățământ de profil, constituind un nucleu profesoral caracterizat prin profesionalism, spirit de echipă, dinamism și perseverență, în ciuda deselor și imprevizibilelor reforme cărora a trebuit să le facă față.