Viziune/Misiune

    Viziunea rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că Liceul Tehnologic  „Ion Mincu” - Vaslui, îşi propune să asigure formare profesională în domeniile tradiționale prioritare, dar și lărgirea ofertei educaționale,  proces în care vor fi implicați activ în egală măsură furnizorii de educație, beneficiarii direcți sau indirecți, comunitatea locală.

     Instituția școlară vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională pentru tinerii și adulţii din zona judeţului Vaslui, în domeniile de expertiză.

     Ne dorim un învățământ orientat pe valori, creativitate, competențe și abilități de utilitate directă în profesie și în societate printr-un act educațional de calitate.

 

Misiunea

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” – Vaslui promovează un învăţământ modern, într-un climat intern stimulativ, oferă educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi tinerilor, urmărind să dezvolte o personalitate autonomă şi creativă elevilor şi obţinerea unui nivel de pregătire generală şi profesională, care să le permită absolvenţilor săi să opteze cu succes pentru exercitarea profesiei sau pentru continuarea studiilor, asigurând: 

a)      formarea priceperilor şi deprinderilor în meserii specifice domeniilor oferite de liceul nostru, pe diferite nivele educaţionale ;

b)      forţă de muncă competitivă pe plan naţional şi european în raport cu nevoile comunităţii şi/sau oferirea sprijinului în continuarea studiilor într-o formă superioară de învăţământ, pentru absolvenţii liceului nostru;

c)      şanse egale pentru toţi cei care au nevoie de educaţie;

d)     bază tehnico-materială performantă care oferă posibilitatea formării competenţelor specifice fiecărui domeniu de pregătire;

e)      crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale.