Programul național „ȘCOALA DE ACASĂ”

M.E.C. a aprobat prin Ordinul 4738/27.07.2020 necesarul de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziţiona prin Programul naţional „ŞCOALA DE ACASĂ“ pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi şi cu frecvenţă (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională),înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat:

- elevii care provin din medii defavorizate;

- elevii ale căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

- elevii care nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

- elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Calendar activități

 1. Informarea elevilor și a familiilor despre Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ” de către unitățile școlare; Termen: 20-21octombrie 2020
 1. Depunerea dosarelor la unitățile școlare(componența precizată în prezenta procedură); Perioada: 21 octombrie - 30 octombrie 2020
 1. Afișarea listei potențialilor beneficiari, stabilită în baza criteriilor generale și specifice la unitățile școlare; Termen: 30 octombrie 2020
 1. Depunerea contestațiilor la nivelul unităților școlare; Termen: 2 noiembrie 2020
 1. Soluționarea contestațiilor în CA-ul unităților școlare; Termen: 3 noiembrie 2020
 1. Transmiterea către ISJ Vaslui a listei potențialilor beneficiari. Termen: 4 noiembrie 2020
 1. Realizarea clasamentului beneficiarilor, pe baza criteriiilor generale, specifice și a criteriului suplimentar stabilit în CA al ISJ Vasluiși publicarea listei prin afișare pe site-ul ISJ Vaslui; Termen: 6 noiembrie 2020
 1. Depunerea contestațiilor la ISJ Vaslui; Termen: 9 noiembrie 2020
 1. Soluționarea contestațiilor în CA al ISJ Vaslui; validarea rezultatelor finale și publicarea acestora. Termen: 10 noiembrie 2020
 1. Repartizarea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către școli, în baza rezultatelor finale și precizărilor MEC.

 

Conținut dosar pentru acordarea dispozitivului electronic
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cerere de solicitare a dispozitivelor (formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 2. Copii după certificatele de naştere sau CI, după caz, la toţi membrii familiei;
 3. Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține nici un dispozitiv electronic cu conexiunea la internet(formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 4. Declaraţia pe propria răspundere pentru elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet(formularul tipizat se găseşte la secretariatul unităţii şcolare);
 5. Adeverinţă cu venitul brut/membru de familie realizat pe luna septembrie 2020 de către părinţi, reprezentanţi legali:  a) În situația în care unul dintre părinți/ambii părinți nu au venituri, se va prezenta declaraţie pe propria raspundere că în luna septembrie 2020 unul dintre părinți/ambii părinți nu au realizat venituri de nici un fel. Dacă unul dintre părinți este șomer/ambii părinți sunt șomeri,se vor prezenta cupoanele de șomaj din luna septembrie 2020. În cazul părinților pensionari se va prezenta cuponul de pensie din luna septembrie 2020.
 6. Copie după sentinţa de divorţ şi cuponul de pensie alimentară, dacă este cazul;
 7. Copie după certificatul de deces şi cupon pensie de urmaş pentru copiii orfani, dacă este cazul;
 8. Ancheta socială de la Primărie că familia nu realizează alte venituri şi nu deţine terenuri maxim 20000 mp.;
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru ambii părinţi că nu sunt în evidenţă cu venituri impozabile.