LIM verde

 

LIM VERDE 

Activități

”Lansare pe orbita verde”

”Planeta suferă! Îți pasă?”

”Reciclează hârtia!”

”Reciclează PET-uri!”

Vasluiul prinde rădăcini”

”Pentru un mediu mai curat!”

”Va urma .....”

Parteneri

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Vaslui

S.C. GOSCOM Vaslui S.A.

S.C. PRISCOM S.R.L Bârlad, Punct de lucru Vaslui;

Obiectivul general:

Conștientizarea problemelor cu care se confruntă mediul înconjurător și determinarea implicării motivate în acțiuni menite să-l protejeze și să conducă la îmbunătățirea calității acestuia

 

 

Activitatea

Tipul activităţii

Perioada de desfăşurare

Locul desfăşurării

Numărul de participanţi

Responsabil

Metode/mijloace de realizare

Modalităţi de evaluare

Lansare pe orbita verde”

conferință de lansare

luna 1 (noiembrie 2018)

amfiteatrul școlii

100 elevi, 10 cadre didactice, 20 părinți, 5 reprezentanți ai comunității locale

prof. Badea Ileana Camelia

prezentare Power Point

proces verbal

”Planeta suferă! Îți pasă?”

seminar interactiv

luna 2 (decembrie 2018)

sala de clasă

50 elevi, 3 cadre didactice

prof. Mocanu Zîna Violeta

prezentare, dezbatere

 

chestionar

 

”Reciclează hârtia!”

practică

 

luna 3 (ianuarie 2019)

în școală

500 elevi, 3 profesori, reprezentant S.C. PRISCOM S.R.L Bârlad, Punct de lucru Vaslui

prof. Stoian Gabriela

concurs individual

registru de evidență a colectării, chitanța emisă de firma colectoare

”Reciclează PET-uri!”

practică

 

luna 4 (februarie 2019)

în școală

500 elevi, 3 profesori, reprezentant S.C. PRISCOM S.R.L Bârlad, Punct de lucru Vaslui

prof. Badea Camelia

concurs individual

registru de evidență a colectării, chitanța emisă de firma colectoare

”Vasluiul prinde rădăcini”

practică

 

luna 5 (aprilie 2019)

 

zona indicată de Direcția Silvică Vaslui

 

100 elevi, 3 profesori, reprezentanți ai Direcției Silvice Vaslui

prof. Stoian Gabriela

plantare de puieți

adeverință emisă de Direcția Silvică cu numărul de puieți plantați

”Pentru un mediu mai curat!”

practică

luna 7 (mai 2019)

zonă care necesită ecologizare din orașul Vaslui

 

60 elevi, 3 profesori, reprezentanți ai S.C. GOSCOM S.A. Vaslui

prof. Mocanu Zîna Violeta

ecologizare

cantitatea de deșeuri colectată

 

”Va urma ...”

prezentare

 

luna 8 (iunie 2018)

 

amfiteatrul școlii

100 elevi, 10 profesori, 10 părinți, 4 reprezentanți ai instituțiilor partenere în proiect

prof. Badea Camelia

prezentare

 

numărul și diversitatea acțiunilor viitoare propuse de elevi

 

Rezultate cantitative:

implicarea unui număr de 500 elevi în activități extrașcolare și extracurriculare;

colectarea unei cantități de minim 800 kg de maculatură;

colectarea unei cantități de minim 300 kg de PET-uri;

plantarea unui număr de minim 100 puieți;

reducerea consumului de energie electrică și de apă cu 1% în fiecare lună comparativ cu aceeași lună a anului trecut;

Rezultate calitative:

dobândirea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător;

îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă;

îmbunătățirea relației profesor-elev, profesor-profesor, elev-elev;

  

Activitatea “Vasluiul prinde rădăcini”

    

 

Activitatea ”Pentru un mediu sănătos”

 

Activitatea ”Reciclează PET-uri”

 

Activitatea ”Reciclează hârtia”