Proiecte europene

ANUNȚ IMPORTANT!

Selecţie participanţi proiectului Erasmus + mobilități VET pentru elevi în cadrul proiectului cu titlul 

FormareEuropeană, Evoluție prin Diversitate” - FEED, nr.2022-1-RO01-KA121-VET-000067859

  

https://sites.google.com/view/proiectfeed/anun%C8%9B-selec%C8%9Bie/anul-1-proiect?authuser=0

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” - Proiect de cooperare și mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic, cu titlul ”Model de practică norvegian pentru parteneriatul școală-agent economic”, numărul 2020-EY-PCVET-0004. Proiectul este finanţat prin Granturile SEE- Mecanismul financiar 2014-2021.

Parteneriat scoala-agent economic 

 

 

Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui

https://www.programe-educationale.ro

 

Proiect FRDS

FOTO ACTIVITĂȚI

   
   
   

 

 

 

 

 

 

Proiect ERASMUS -  "Building Bridges between Education and Employment" 

https://sites.google.com/view/proiecte-limvs/home

 

PROIECT DE MOBILITATE PENTRU PROFESORI ERASMUS +, K1 STAFF MOBILITY

"Partnership in Learning – Activate Yourself"

https://sites.google.com/view/erasmus-ak1/home